top of page
Snowdon.png

Y llyfr bach o scamiau seibwyr.

Y llyfr bach o scamiau seibwyr.

Mae'r byd ar-lein heddiw yn hynod gyffrous, gyda datblygiadau mewn technoleg ddigidol yn agor pob math o gyfleoedd i unigolion a busnesau. Yn anffodus, mae twf ac esblygiad y rhyngrwyd hefyd wedi datgloi potensial ar gyfer cam-drin troseddol. Mae seiberdroseddu yn faes sy'n ehangu'n gyflym. Mae Canolfan Seibergadernid Cymru yn cyflwyno'r Llyfr Bach Seiber Sgamiau newydd, llyfryn pwrpasol sy'n tynnu sylw at y sgamiau seiber diweddaraf ac yn amlinellu'r technegau troseddwyr.

LBoPS Welsh.jpg
LBoPS.jpg
bottom of page