top of page
7.png

Adolygiad o Bolisi Diogelwch

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig adolygiad o'ch polisi diogelwch presennol, y ffordd y caiff ei ysgrifennu a'r ffordd y caiff ei roi ar waith. Rydym yn defnyddio elfennau allweddol o'r safon rhyngwladol ar gyfer systemau rheoli diogelwch gwybodaeth, ‘ISO/IEC 27001:2013’ fel model ar gyfer adolygiadau polisi diogelwch er mwyn nodi unrhyw fylchau, ac i sicrhau bod y polisïau, y gweithdrefnau a'r rheolaethau technegol a roddir ar waith gan eich sefydliad yn seiliedig ar reoli risgiau cydlynol.

 

Mae adroddiadau'r gwasanaeth yn cynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o'r bylchau a'r argymhellion mewn iaith glir yn seiliedig ar eich polisi presennol, eich dull o reoli risgiau a'ch busnes.

bottom of page