top of page
Devils Bridge Falls.png

Gwasanaethau

Mae ein hystod integredig o wasanaethau seiberddiogelwch wedi'u dylunio i helpu busnesau i asesu, adeiladu a rheoli rhwydweithiau ar-lein. Maent hefyd yn helpu busnesau a'u staff i gael y strategaethau cywir i ymateb i ddigwyddiadau yn effeithlon a thrwy hynny ddargyfeirio unrhyw ddifrod posibl y gall ymosodiad seiber ei greu. Mae ein Hymgynghorwyr Seiberddiogelwch medrus yn darparu ein holl wasanaethau ac yn gweithio gyda staff i feithrin eu hymwybyddiaeth seiber, deall y bygythiadau sieber diweddaraf a diogelu amgylchedd ar-lein y busnes.

security awareness training

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch

Mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio ar y rhai sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth dechnegol neu ddiogelwch seiber ac fe'i cyflwynir mewn modiwlau bach, cryno gan ddefnyddio enghreifftiau o'r byd go iawn.

Policy review.png

Gwasanaethau Asesu Agored i Niwed

Mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio ar y rhai sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth dechnegol neu ddiogelwch seiber ac fe'i cyflwynir mewn modiwlau bach, cryno gan ddefnyddio enghreifftiau o'r byd go iawn.

vulnerability assessments

Gwasanaeth Adolygu Polisi

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig adolygiad o'ch polisi diogelwch cyfredol, sut mae wedi'i ysgrifennu a sut mae'n cael ei weithredu.

40.png

Gwasanaethau Cymorth Adnoddau

Defnyddir adnoddau i lenwi bylchau adnoddau dros dro, cefnogi gofynion adnoddau estynedig i gefnogi prosiectau, neu yn ystod ymateb i ddigwyddiadau.

discovery services

Gwasanaethau Cudd-wybodaeth Ffynhonnell Agored

Gall y gwasanaethau hyn ddarganfod beth sy'n cael ei ddweud ar y rhyngrwyd am sefydliad neu unigolyn a allai achosi niwed iddynt hwy neu eu busnes.

bottom of page