top of page
Snowdon.png

Fforwm Twyll Cymru

Mae Fforwm Twyll Cymru (WFF) yn gwmni di-elw sy’n ceisio helpu i atal twyll yng Nghymru drwy godi ymwybyddiaeth yn y sector cyhoeddus a phreifat ac ymhlith unigolion.

 

Dyma rai o amcanion allweddol y WFF:

 

  • Dod â’r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i frwydro yn erbyn twyll a throseddau ariannol ac i amddiffyn economi Cymru

  • Creu diwylliannau arfer da trwy annog a datblygu strategaethau gwrth-dwyll i'w haelodau eu defnyddio.

  • Annog recriwtio aelodau newydd ledled y wlad.

  • Sefydlu perthynas waith gadarn gyda fforymau tebyg yn y DU a thramor a datblygu strategaethau atal twyll i Gymru, yn unol â strategaethau atal twyll cenedlaethol y DU.

  • Ffurfio cynghreiriau strategol trwy gydweithio â chyrff perthnasol defnyddwyr, gorfodi'r gyfraith, rheoleiddio ac elusennol.

  • Trefnu cynadleddau, seminarau neu ddosbarthiadau meistr ar bynciau sy'n ymwneud â'i amcanion yn y frwydr yn erbyn gweithredoedd twyllodrus.
     

Am ragor o wybodaeth, newyddion a digwyddiadau WFF, ewch iwww.fraudforum.wales

wff_logo_color_eng.jpg
bottom of page