top of page
Transporter Bridge.png

Amdanom Ni

About Us

Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn rhan o'r gwaith o gyflwyno Canolfannau Seibergadernid yn genedlaethol yn y DU a ddechreuodd yn 2019.

 

Dechreuodd y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru ei thaith ym mis Tachwedd 2020. Wedi'i harwain gan Blismona a'i hwyluso gan gwmni Business Resilience International Management (BRIM), rydym wedi dilyn rhaglen fodiwlaidd strwythuredig yn seiliedig ar fodel llwyddiannus iawn a sefydlwyd ers dros 9 mlynedd yn yr Alban.

 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth strwythuredig â gwasanaethau Plismona, y byd Academaidd, Busnesau a sefydliadau Trydydd Sector a Sector Cyhoeddus rhanbarthol mewn amrywiaeth o ffyrdd:

National CRC network.jpg

Gellir dod o hyd i’ch canolfan cydnerthedd seiber leol yn y rhestr isod:

bottom of page