top of page
Snowdon.png

Amdanom Ni

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC)yn darparu arweiniad a chymorth seiberddiogelwch gan helpu i wneud y DU y lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein. Mae'r NCSC wedi creu a Canllaw Busnes Bach sy'n cynnwys rhai camau syml y gallwch eu cymryd i sicrhau bod gennych chi a'ch busnes y pethau sylfaenol yn eu lle. Trwy ddefnyddio'r canllaw hwn, gallwch gynyddu eich amddiffyniad yn sylweddol rhag y mathau mwyaf cyffredin o seiberdroseddu gan eich helpu i ddiogelu data, asedau ac enw da eich sefydliad. 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael arweiniad a gwybodaeth ddiweddaraf NCSC. 

passwords cyber resilience centre wales.
pyshing cyber resilience centre wales.pn
patching CRC wales .png

Darperir cynnwys y dudalen we hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fwriedir iddo gymryd lle cyngor proffesiynol penodol sy'n berthnasol i'ch sefyllfa. Bwriad Canolfan Seiber Gydnerth Cymru (WCRC) yw annog seibr-gydnerthedd drwy godi materion a lledaenu gwybodaeth am brofiadau a mentrau pobl eraill. Ni all erthyglau ar y wefan yn eu hanfod fod yn gynhwysfawr ac efallai na fyddant yn adlewyrchu deddfwriaeth, arfer neu gymhwysiad diweddaraf i'ch amgylchiadau. Mae WCRC yn darparu gwasanaethau fforddiadwy a Phartneriaid Dibynadwy os oes angen cymorth penodol arnoch. Am gwestiynau penodol, cysylltwch â ni erbynebost.

 

Nid yw WCRC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a allai ddeillio o ddibynnu ar wybodaeth neu ddeunyddiau a gyhoeddir ar y dudalen we hon. Nid yw WCRC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol sy'n cysylltu â'r wefan hon neu sy'n gysylltiedig â hi.

bottom of page