top of page
everyone-is-smiling-listens-group-people

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch

Policy review.png

Gwasanaeth Ymchwilio Rhyngrwyd Corfforaethol

Gellir defnyddio’r gwasanaeth hwn i ddysgu beth sy’n cael ei ddweud ar y rhyngrwyd am sefydliad, pa wybodaeth y mae gweithwyr yn ei rhyddhau, neu a oes unrhyw straeon newyddion, negeseuon cyfryngau cymdeithasol neu gymdeithasau niweidiol.

Gwasanaeth Ymchwilio Rhyngrwyd Unigol

Gellir defnyddio’r wybodaeth a gesglir yn y math hwn o ymchwiliad i gefnogi gwiriadau cyn cyflogaeth, i reoli bygythiadau posibl i Gyfarwyddwr sefydliad neu eu teuluoedd, neu i ddeall mwy am berson penodol o ddiddordeb.

discovery services
bottom of page