top of page
9.png

Cymorth Adnoddau Partner

Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu arbenigedd myfyrwyr i gefnogi'r partneriaid rydym wedi ymgysylltu â nhw o dan delerau Memorandwm Dealltwriaeth. Darperir myfyrwyr i'n Partneriaid yn seiliedig ar y gofynion o ran sgiliau technegol a nodwyd yn ystod y cam cwmpasu manwl, gyda myfyrwyr yn ymrwymo i'r prosiect drwy drefniant amser a deunyddiau. Mae'n bosibl y caiff adnoddau myfyrwyr eu defnyddio i lenwi bylchau dros dro yn yr adnoddau, cefnogi gofynion adnoddau ychwanegol er mwyn cefnogi prosiectau neu wrth ymateb i ddigwyddiadau. Mae'n bosibl y bydd yr adnoddau hyn hefyd yn cael eu darparu ar sail tîm rhithwir, lle y mae angen amrywiaeth o sgiliau yn ystod cylch oes prosiect.

bottom of page