top of page
SEA.png

Partneriaid Dibynadwy

Partneriaid Dibynadwy yw darparwyr swyddogol Ardystiad Cyber Essentials a Cyber Essentials Plus i'n busnesau ac elusennau lleol.

Mae Cyber Essentials yn eich helpu i ddiogelu eich hun rhag y bygythiadau seiber mwyaf cyffredin ac mae'n dangos eich ymrwymiad at seiberddiogelwch, sy'n aml yn ofyniad wrth dendro ar gyfer gwaith y sector cyhoeddus a'r sector preifat..

Mae Cyber Essentials yn gynllun syml ac effeithiol sydd wedi'i gefnogi gan y Llywodraeth a fydd yn eich helpu i amddiffyn eich sefydliad, ni waeth beth fo'i faint, yn erbyn ystod eang o'r ymosodiadau seiber mwyaf cyffredin.

Mae dwy lefel i'r ardystiad hwn a gallwch ddarllen amdanynt yn fanylach yma. 

Wales-CE_23-24.png
bottom of page