top of page
2.png

Ymchwiliadau Rhyngrwyd Corfforaethol

Mae'r gwasanaeth hwn yn canolbwyntio ar ddarparu adolygiad cynhwysfawr o'r wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus am sefydliad. Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn i ddysgu am yr hyn sy'n cael ei ddweud am sefydliad ar y rhyngrwyd, pa wybodaeth y mae cyflogeion yn ei rhyddhau neu a oes unrhyw straeon newyddion, negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol neu gysylltiadau niweidiol. Gallai seiberdroseddwyr hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir o'r math hwn o weithgaredd yn ystod camau cyntaf paratoi am ymosodiad seiber. Bydd hefyd yn eich helpu i ddeall a yw'r strwythur diogelwch ar-lein yn wael, gan wneud y sefydliad yn darged deniadol i seiberdroseddwyr, yn yr un ffordd y mae lladron yn cerdded i lawr y ffordd yn chwilio am larymau lladron, ffenestri agored a giatiau heb eu cloi. Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn hefyd i arfer diwydrwydd dyladwy lefel uchel ar sefydliad, cyflenwr neu ddarpar bartneriaeth arall. Mae Ymchwiliadau Rhyngrwyd Corfforaethol ond yn defnyddio gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus ac adnoddau pori'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n ymgysylltu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn, ni ddefnyddir mesurau nac adnoddau ymwthiol ac ni ddefnyddir unrhyw dechnegau peiriannu cymdeithasol. Mae'r ymchwiliad bob amser wedi’i deilwra i frîff y cleient, lle caiff yr amcanion, y pryderon a'r canlyniadau a nodir eu casglu a'u dilysu cyn yr ymchwiliad.

 

Mae adroddiadau'r gwasanaeth yn cynnwys adroddiad manwl yn nodi'r ffynonellau, dolenni, cysylltiadau ac asesiad cynhwysfawr o'r bygythiad yn seiliedig ar y brîff cychwynnol, yn ogystal ag esboniad o'r ffordd y gellir defnyddio gwybodaeth mewn ymosodiad yn erbyn y sefydliad, neu unrhyw fygythiadau canfyddedig gan y sefydliad hwnnw.

bottom of page