top of page
everyone-is-smiling-listens-group-people

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch

security awareness training

Asesiad o Bregusrwydd o Bell

Mae asesiadau bregusrwydd o bell yn canolbwyntio ar nodi gwendidau yn y ffordd y mae eich sefydliad yn cysylltu â'r rhyngrwyd. Bydd adroddiadau gwasanaeth yn darparu dehongliad iaith glir o'r canlyniadau a sut y gallai ymosodwr ddefnyddio unrhyw wendidau, yn ogystal â chyfarwyddiadau syml ar sut y gellir datrys unrhyw wendidau.

security awareness training

Asesiad Gwendid Mewnol

Bydd y gwasanaeth yn sganio ac yn adolygu eich rhwydweithiau a systemau mewnol gan chwilio am wendidau megis systemau sydd wedi'u cynnal a'u cadw neu eu dylunio'n wael, rhwydweithiau Wi-Fi anniogel, rheolaethau mynediad ansicr, neu gyfleoedd i gael mynediad i ddata sensitif a'i ddwyn.

security awareness training

Asesiad Bregusrwydd App Gwe

Mae'r gwasanaeth hwn yn asesu eich gwefan a'ch gwasanaethau gwe am wendidau. Bydd yr adroddiadau gwasanaeth yn disgrifio mewn iaith glir beth mae pob gwendid yn ei olygu i'ch busnes a'r risgiau sy'n gysylltiedig â phob un. Bydd adroddiadau gwasanaeth yn cynnwys cynlluniau a chanllawiau ar sut i ddatrys y gwendidau hynny.

bottom of page