top of page
Boats.png

Digwyddiadau

Wales CRC Logo Dark .webp
SWCRC logo.png

Digwyddiad: Seiberddiogelwch Gogledd Cymru – amddiffyn eich busnes, amddiffyn eich dyfodol

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Mehefin

Amser: 9am - 4pm

Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Yn y digwyddiad hwn, bydd Cyfarwyddwr Canolfan Seiber Gydnerth Cymru, Paul Peters, yn helpu mynychwyr i ddeall yr elfennau i Ddiogelu Eich Busnes yn Erbyn Seiberdroseddu. Bydd y dosbarth meistr yn ymdrin â’r canlynol:

  • A yw ymosodiadau seibr yn digwydd yng Nghymru

  • Y prif fygythiadau i fusnesau

  • Camau syml i amddiffyn eich busnes

  • Cefnogaeth a gynigir gan Ganolfan Cydnerthedd Seiber Cymru

Bydd y cyflwyniad yn defnyddio astudiaethau achos go iawn a'i nod yw cynnwys y rhai sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth seiber. Rydym yn cadw’n glir o jargon ac yn canolbwyntio ar iaith hawdd ei deall.

Hefyd, bydd yna brofiad ystafell ddihangfa seiber a gynhelir gan Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian. Gan weithio fel tîm, bydd yn rhaid i fynychwyr ddatrys achos o fewn 30 munud.

bottom of page