top of page
BANNER 2 .png

GWNEUD CYMRU YN FWY CADARN YN WYNEB

 SEIBERDROSEDDU.

Rydym yn bodoli i gefnogi ac amddiffyn busnesau a sefydliadau trydydd sector yn y wlad rhag seiberdroseddu.

protection.png

DIOGELWCH

Rydym yn darparu ystod fach o wasanaethau seibergadernid fforddiadwy gan ystyried y wybodaeth fwyaf diweddar ac arbenigedd technolegol gan dalent seiber prifysgolion gorau'r DU. Mae ein gwasanaethau yn helpu BBaChau ac felly'r gadwyn gyflenwi, i baratoi a gwella seibergadernid.

DATBLYGU SEIBERGADERNID BUSNESAU YNG NGHYMRU

Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn cefnogi ac yn helpu i amddiffyn BBaChau a busnesau cadwyn gyflenwi a sefydliadau trydydd sector yn y wlad yn erbyn seiberdroseddu.

Mae gweithio gyda Heddluoedd a Phrifysgolion lleol yng Nghymru yn ein galluogi i gael gafael ar y wybodaeth leol ddiweddaraf yn ogystal â gwybodaeth genedlaethol am fygythiadau seiber sy'n dod i'r amlwg, tueddiadau troseddol, arfer gorau ar gyfer seibergadernid a thechnoleg newydd, er mwyn darparu cyngor amserol i chi fel y gallwch baratoi a diogelu eich busnes, staff a chleientiaid rhag seiberdroseddwyr.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth profi a hyfforddi fforddiadwy, sy'n cynnig y cyfle i ddysgu sut i gaffael gwasanaeth seiber sector preifat pan fo angen.

Rydym yn adnodd y gallwch ymddiried ynddo, ac mae hefyd yn hawdd dod o hyd i Ardystwyr Cyber Essentials a Cyber Essentials Plus IASME yng Nghymru drwom ni. Caiff y rhain eu cydnabod fel Partneriaid Dibynadwy yn genedlaethol.

Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru wedi'i modelu ar gydweithrediad strwythuredig llwyddiannus a gymeradwywyd gan Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC). Mae'n rhan o’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith o Ganolfannau Seibergadernid nid er elw ledled y DU gyda chwmni Business Resilience International Management.

Wales Map.png
brain.png

GWYBODAETH

Y cam cyntaf i seibergadernid yw gwybodaeth. Drwy sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r bygythiadau seiber diweddaraf, mae gennych fwy o siawns o atal ymosodiadau ar eich busnes. Er mwyn eich helpu i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r wybodaeth ddiweddaraf, rydym yn darparu hysbysiadau e-newyddion, adnoddau a diweddariadau, sy'n berthnasol i fusnesau bach a chanolig eu maint (BBaChau).

CRC Kitemark White.png

CYMUNED

Drwy ymaelodi â ni, byddwch yn cael buddiannau drwy amrywiaeth o becynnau fydd yn eich cefnogi chi neu eich cadwyn gyflenwi, yn eich taith i ddod yn seibergadarn. O adnoddau am ddim i fusnesau bach, i grwpiau CISO strategol, mae opsiynau aelodaeth wedi'u cynllunio i ddiwallu eich anghenion.

YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

lock.png

Gwybodaeth a Diogelwch

 • Rydym yn cydlynu gwybodaeth am risgiau a diogelwch rhwng heddluoedd a busnesau
   

 • Rydym yn helpu busnesau i ddeall beth sy'n berthnasol iddynt
   

 • Gallwn eich helpu i gael gafael ar adnoddau'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol am ddim
   

  SUT RYDYM YN GWNEUD HYNNY 

 • E-fwletinau

 • Seminarau a gweithdai

 • Digwyddiadau a sesiynau briffio

 • Fforymau

membership.png

Aelodaeth

 • Rydym yn darparu e-ddiweddariadau rheolaidd
   

 • Rydym yn darparu gwasanaethau profi a hyfforddi fforddiadwy
   

 • Rydym yn rhywle lle y gallwch ddod o hyd i gyflenwyr dibynadwy ac achrededig

SUT RYDYM YN GWNEUD HYNNY
 

 • Buddiannau aelodaeth

 • Gwasanaethau fforddiadwy

 • Partneriaid Dibynadwy (darparwyr Ardystiedig)

lightbulb.png

Sgiliau a Thalent

 • Rydym yn darparu profiad byd go iawn ar gyfer talent seiber prifysgolion
   

 • Rydym yn darparu sgiliau masnachol byd go iawn ar gyfer myfyrwyr
   

 • Rydym yn darparu cyfle sgiliau trosglwyddadwy i Gyn-filwyr

 SUT RYDYM YN GWNEUD HYNNY 
 

 • Mentora myfyrwyr

 • Profiad gwaith â thâl i fyfyrwyr

 • Hyfforddiant i fyfyrwyr

wales membership img.png

DECHREUWCH AR EICH

TAITH SEIBERGADERNID

Yn y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru, mae gennym amrywiaeth o becynnau aelodaeth sy'n helpu i gefnogi eich busnes i ddod yn fwy seibergadarn. O adnoddau am ddim i sesiynau ymwybyddiaeth, caiff ein hopsiynau aelodaeth eu teilwra i'ch anghenion.

email banner .png
email.png
@ .png
chat .png

MYNNWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

Ydych chi'n awyddus i gael gwybod am y newyddion, safbwyntiau, canllawiau a digwyddiadau diweddaraf o'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru?

Cyber Police Community Support Officer Chris Rees.jpeg

CYBER POLICE COMMUNITY SUPPORT OFFICER

Chris brings seven years’ experience as a police community support officer with South Wales Police, where he has been on the front line helping to reduce crime within the community. He has handled numerous cybercrime incidents developing his experience and knowledge in prevention and safeguarding, as well dealing first-hand in victim support.

 

As the Cyber Police Community Support Officer Chris is responsible for assisting Welsh organisations operating in the social care sector gain access to a crucial free cyber security training programme - Cyber Ninja Training Scheme.

 

Chris is really excited to be part of the team and being involved in such a worthy initiative. His previous community experience, especially in dealing directly with nursing homes puts him in an excellent position to make a positive impact in signing organisations up to the scheme.

Meet the Team

5222 Paul Peters - 2018.jpg

Paul Peters

DIRECTOR OF THE CYBER RESILIENCE CENTRE FOR WALES

Paul has been a police officer for over 25 years spending most of his career as a detective. Paul joined the Metropolitan Police Force in April 1995, and over the next fourteen years he served on various units and boroughs. In 2009 Paul transferred to South Wales Police and was posted to the Major Crime Investigation Team where he took on the role of Senior Investigating Officer for murders and other serious and complex investigations.

 

In 2014 Paul transferred to Tarian, the Regional Organised Crime Unit that covers the three Southern Wales police forces where he was responsible for leading investigations by the Economic Crime and the fledgling Regional Cyber Crime Unit. During that time, Paul worked closely with businesses across Southern Wales to raise awareness of the cyber threat and secured funding from Welsh Government to implement Protect initiatives across Wales.

 

Paul also spearheaded a partnership collaboration to create a Cybercrime Prevent package involving education, awareness and law enforcement support across Wales.

Paul Hall WCRC.jpg

Paul Hall

HEAD OF CYBER AND INNOVATION

Paul has been a police officer for 22 years and during that time has worked in various roles within policing. He joined South Wales Police in 1999 and has performed operational roles in Swansea, Port Talbot, Cynon Valley and Maesteg. Paul has experience of working in Criminal Investigation Departments, Proactive Drug Investigation teams as well as various uniformed roles. Paul is a qualified police search officer and, in that capacity, has worked on major events including the Olympics, NATO Wales Summit and the G7 Summit in Cornwall.

 

In 2017, Paul transferred to the Specialist Crime Division where he had responsibility for the technical surveillance capabilities for the force as well as overseeing covert policing operations and the acquisition of communication data to assist with major crime investigations.

 

Paul has a wealth of multi-agency partnership working experience from being seconded on the Welsh Government All Wales Arson reduction team and working with various partner agencies to reduce the impact of crime and disorder in the operational areas he has worked in.   

 

Paul understands that during his service he has seen significant changes to how crime has been committed. Cybercrime has now come to forefront and he’s keen to work in this area and with key partners to reduce the impact it can have on a victim. The head of cyber and innovation within the Cyber Resilience Centre for Wales is an exciting position for him, and he’s keen to transfer his previous policing experience into the new role.

Chris Rees

Morgan Bromhamm.jpg

Morgan Bromhamm

CLIENT RELATIONS ADVISOR

Morgan is currently studying Business and Management with a specialisation in marketing at Cardiff Metropolitan University. This is a subject he has always been passionate about, with a desire to acquire the skills needed to become successful in this discipline.

 

With a keen eye for detail and strong work ethic, Morgan is determined to achieve his career goals and make a positive impact in the field of business.  In his role as a client relations advisor with the WCRC, Morgan works hard and makes great efforts to contribute in helping the centre achieve its goals. 

 

Morgan says he is beneffiting from being in the working environment which is developing his personal skills in gaining solid foundations in the principles of management, strategy, and business operations alongside his studies to set himself on a path towards a fulfilling and rewarding career.

bottom of page