Eisiau cynyddu gwytnwch eich busnes i ymosodiadau seiber? Dewch yn aelod AM DDIM .

BANNER 2 .png

GWNEUD CYMRU YN FWY CADARN YN WYNEB

SEIBERDROSEDDU.

Rydym yn bodoli i gefnogi ac amddiffyn busnesau a sefydliadau trydydd sector yn y wlad rhag seiberdroseddu.

YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

member icon.png

Aelodaeth

Amddiffyn rhag y bygythiadau trosedd ar-lein diweddaraf trwy ein haelodaeth fusnes, gan gynnwys aelodaeth AM DDIM i BBaChau.

lightbulb.png

Gwasanaethau

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau seiberddiogelwch fforddiadwy a phroffesiynol i’ch helpu i wella seiberddiogelwch a mynd i’r afael â’ch gwendidau.

We provide a range of affordable and professional cyber security services to help you improve cyber security and address your weaknesses.

Twitter posts (11)_edited.png

Digwyddiadau

Ymunwch â ni am y gweminarau diweddaraf, cyfarfodydd personol neu ymunwch â ni mewn cynadleddau ac arddangosfeydd sydd i ddod.

padlock.png

Hanfodion Seiber

Mae Cyber Essentials yn helpu i warchod eich sefydliad rhag y bygythiadau seiber mwyaf cyffredin 

Knowledge and Protection

Membership