top of page
Tenby .png

Aelodaeth

Gallwch amddiffyn eich hun yn erbyn y bygythiadau diweddaraf ar-lein drwy ein cynlluniau aelodaeth i fusnesau. Mae partneriaeth y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru â Heddluoedd lleol, Prifysgolion, ein Grŵp Cynghori, Grŵp Arbenigwyr Seiber a'r rhwydwaith busnes ehangach yn golygu bod ein cynlluniau aelodaeth yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth gorau i fusnesau o unrhyw faint.

 

Gadewch i ni ddechrau ar eich taith i ddod yn seibergadarn.

cartrefi cymru.png

Co-op Cartrefi Cymru

Mae Cartrefi Cymru Co-op, sefydliad dielw, yn Llysgennad Cymunedol WCRC ac mae bellach yn aelod o gymuned seiber y ganolfan sy’n cynnwys sefydliadau Cymreig sydd wedi ymrwymo i gefnogi busnesau ledled Cymru i ddatblygu eu cydnerthedd seibr.

 

Cefnogi pobl ag anableddau dysgu, awtistiaeth, ymddygiadau heriol, pobl hŷn, a gofalwyr ledled Cymru, Cartrefi Cymru Co-opdarparu staff medrus a pharchus i weithio yng nghartrefi pobl a chymunedau lleol, gan hyrwyddo eu hannibyniaeth, cynhwysiant cymdeithasol a diogelwch. Yn ogystal ag elusen, mae'n fenter gydweithredol aml-randdeiliaid sy'n cronni doniau a syniadau ei holl aelodau i wneud ein cymunedau'n lleoedd gwell i bawb. 

 

Mae ei sgiliau cefnogi a'i harferion i gyd yn seiliedig ar ymrwymiad i barchu, diogelu, a galluogi oedolion i fyw bywyd da, waeth beth fo unrhyw label arall.  

Dark Grey (CDPS).png

Centre for Digital Public Services

Sefydlwyd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) i gefnogi’r broses o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.

 

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru ac, ynghyd â’r Prif Swyddogion Digidol ym maes Iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, rydym yn gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.

 

Rydym ni yma i helpu Cymru i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell a chynaliadwy. Byddwn yn:

 

 • Cynorthwyo sefydliadau i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell sy’n syml, yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio.

 • Arddangos arfer da trwy gyflawni prosiectau a mentrau enghreifftiol.

 • Gosod a bod yn gyfrifol am safonau cytunedig Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol

 • Denu pobl wych i weithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru

 

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio i gyflawni ein nodau.

FOR Cardiff.png

Centre for Digital Public Services

Sefydlwyd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) i gefnogi’r broses o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.

 

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru ac, ynghyd â’r Prif Swyddogion Digidol ym maes Iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, rydym yn gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.

 

Rydym ni yma i helpu Cymru i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell a chynaliadwy. Byddwn yn:

 

 • Cynorthwyo sefydliadau i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell sy’n syml, yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio.

 • Arddangos arfer da trwy gyflawni prosiectau a mentrau enghreifftiol.

 • Gosod a bod yn gyfrifol am safonau cytunedig Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol

 • Denu pobl wych i weithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru

 

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio i gyflawni ein nodau.

Tai Calon logo RGB - 02-01-15-01.jpg

Centre for Digital Public Services

Sefydlwyd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) i gefnogi’r broses o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.

 

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru ac, ynghyd â’r Prif Swyddogion Digidol ym maes Iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, rydym yn gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.

 

Rydym ni yma i helpu Cymru i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell a chynaliadwy. Byddwn yn:

 

 • Cynorthwyo sefydliadau i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell sy’n syml, yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio.

 • Arddangos arfer da trwy gyflawni prosiectau a mentrau enghreifftiol.

 • Gosod a bod yn gyfrifol am safonau cytunedig Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol

 • Denu pobl wych i weithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru

 

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio i gyflawni ein nodau.

RHYL BID LOGO RGB.png

Centre for Digital Public Services

Sefydlwyd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) i gefnogi’r broses o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.

 

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru ac, ynghyd â’r Prif Swyddogion Digidol ym maes Iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, rydym yn gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.

 

Rydym ni yma i helpu Cymru i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell a chynaliadwy. Byddwn yn:

 

 • Cynorthwyo sefydliadau i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell sy’n syml, yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio.

 • Arddangos arfer da trwy gyflawni prosiectau a mentrau enghreifftiol.

 • Gosod a bod yn gyfrifol am safonau cytunedig Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol

 • Denu pobl wych i weithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru

 

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio i gyflawni ein nodau.

bottom of page