top of page
Tenby .png

Aelodaeth

Gallwch amddiffyn eich hun yn erbyn y bygythiadau diweddaraf ar-lein drwy ein cynlluniau aelodaeth i fusnesau. Mae partneriaeth y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru â Heddluoedd lleol, Prifysgolion, ein Grŵp Cynghori, Grŵp Arbenigwyr Seiber a'r rhwydwaith busnes ehangach yn golygu bod ein cynlluniau aelodaeth yn cynnig yr arweiniad a'r cymorth gorau i fusnesau o unrhyw faint.

 

Gadewch i ni ddechrau ar eich taith i ddod yn seibergadarn.

Aelodaeth Graidd

AM DDIM

Yn cynnwys: 

Canllawiau'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol – Sut y gall sefydliadau ddiogelu eu hunain yn y seiberofod, gan gynnwys y 10 cam i sicrhau seiberddiogelwch gan is-adran Canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y Llywodraeth.

 

 

Ymarferion Mewn Bocs y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol – Adnodd i amlygu eich sefydliad i ymosodiad seiber ffug. Yn debyg i gynnal ymarfer tân. Wedi'i deilwra ar gyfer sefydliadau meintiau gwahanol.

 

 

Pecyn Adnoddau Bwrdd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol  – Adnoddau sydd wedi'u dylunio i annog trafodaethau seiberddiogelwch hanfodol rhwng y Bwrdd a'i arbenigwyr technegol.

 

 

E-newyddion – Diweddariadau rheolaidd am seibergadernid sy'n hawdd eu deall sy'n berthnasol i sefydliadau yng Nghymru.

Aelodaeth Gychwynnol i Fusnesau

£500

Yn cynnwys: 

Aelodaeth Graidd 


Defnydd o logo'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru ar eich gwefan

 

Cael eich cynnwys ar wefan y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru

 

Dewis o opsiynau ar gyfer gwasanaethau ychwanegol

 

Lle yn y derbyniad blynyddol lle rydym yn clywed gan siaradwyr amlwg am y strategaeth seibergadernid genedlaethol a rhanbarthol

Aelodaeth Uwch i Fusnesau

£1500

Yn cynnwys: 

Aelodaeth Graidd

Aelodaeth Gychwynnol i Fusnesau

 

2 wasanaeth ychwanegol o'ch dewis

Aelodaeth Premiwm i Fusnesau

£3000

Yn cynnwys: 

Aelodaeth Graidd

Aelodaeth Gychwynnol i Fusnesau Aelodaeth Uwch i Fusnesau


 

Un digwyddiad ar y cyd y flwyddyn er mwyn targedu cynulleidfa mewn partneriaeth â'r ganolfan


Lle ychwanegol yn y derbyniad blynyddol

Opsiynau ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol

Gweler isod ein gwasanaethau ychwanegol y gallwch eu cynnwys yn eich pecyn aelodaeth eich hun. 

 1. Sesiwn ymwybyddiaeth gaeedig hanner diwrnod i'r staff ar eich safle (hyd at 30 o bobl)
   

 2. Sesiwn briffio rhanbarthol bob chwarter ar y bygythiadau presennol gan yr Heddlu
   

 3. Hwb Iechyd Seiber – Holiadur iechyd ac argymhellion i helpu i ddatblygu cadernid yn eich sefydliad.
   

 4. Cael eich cynnwys yn yr e-newyddion
   

 5. Gwahoddiad i'r derbyniad blynyddol
   

 6. Gostyngiad o 10% ar yr holl wasanaethau seiber rydym yn eu cynnig

bottom of page