top of page

Canolfan Seibergadernid yng Nghymru atgyfnerthu'r bwrdd gyda phenodiad newydd

Updated: Nov 9, 2021
Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru (WCRC) yn falch o gyhoeddi penodiad arwyddocaol arall i'w bwrdd, gan groesawu Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Heddlu Gogledd Cymru.


Wedi gweithio yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus, daw Seb â chyfoeth o brofiad mewn gweithrediadau ariannol ac arwain nifer o fusnesau i'r rôl. Gan ddechrau ei yrfa ar gynllun graddedigion cyllid y Post Brenhinol, derbyniodd Seb swydd fel Tiwtor Cyllid gyda BPP Ltd.


Yn dilyn, symudodd i Ogledd Cymru, lle gweithiodd o fewn sawl sefydliad proffil amlwg gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru am y tro cyntaf fel Cyfrifydd Realeiddio Buddion, ac roedd y ffocws ar gymell gwerth o'r amrywiol brosiectau a rhaglenni newid a oedd yn digwydd. Wedi sawl blwyddyn yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Cyllid yn y sector preifat, ailymunodd â'r heddlu yn 2019 lle mae bellach yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.


Wrth wneud sylw ar ei swydd ar fwrdd rheoli'r WCRC, dywedodd Seb: "Rwyf yn gredwr mawr bod rheolaeth ariannol wych yn bwysig waeth bynnag y sector. Rwyf bob amser eisiau defnyddio fy sgiliau rwyf wedi'u cywain dros y blynyddoedd i wneud gwahaniaeth i Ogledd Cymru a'i bobl. Mae fy rôl yn Heddlu Gogledd Cymru yn sicr yn gwneud hyn. Ond rwyf wrth fy modd hefyd o ddefnyddio fy swydd i gynorthwyo gwaith y Ganolfan Seibergadernid ledled Cymru. Rwyf yn gobeithio cynorthwyo'r tîm i gryfhau seibergadernid ledled busnesau Cymru."


Ychwanegodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Peters a Chyfarwyddwr y WCRC: "Mae'n newyddion gwych i'r ganolfan bod Seb wedi ymuno â'n bwrdd Rheoli. Daw â chyfoeth o arbenigedd o weithio mewn plismona a'r sector preifat sy'n cryfhau bwrdd sydd eisoes yn brofiadol."


"Mae technoleg ddiogel yn hanfodol i alluogi twf mentrau bach a chanolig ac economi Cymru. Rhaid i fusnesau warchod eu heiddo, eu data a rhaid i gadwyni cyflenwi lwyddo. Rydym yn lwcus iawn o gael bwrdd sy'n dod ag arbenigedd a chymorth mor werthfawr at ei gilydd. Mae hyn fel ein bod yn gallu rhoi'r arweiniad gorau gallwn i barhau i warchod y rhai hynny sy'n fregus a sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod yn erbyn unrhyw fygythiadau seiber yn y dyfodol."


Gall busnesau ymuno â'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru drwy ystod o becynnau aelodaeth i gael mynediad at ganllawiau, offer a gwasanaethau fforddiadwy er mwyn cynorthwyo i warchod eu hunain yn well o ran bygythiad troseddau seiber.


Er mwyn gwybod mwy am y WCRC, ewch ar www.wcrcentre.co.uk. Er mwyn gwybod y diweddaraf am ddatblygiadau'r WCRC ar y cyfryngau cymdeithasol, dilynwch @CRCWales ar Twitter a LinkedIn.

Comments


The contents of this website are provided for general information only and are not intended to replace specific professional advice relevant to your situation. The intention of The Cyber Resilience Centre for Wales is to encourage cyber resilience by raising issues and disseminating information on the experiences and initiatives of others. Articles on the website cannot by their nature be comprehensive and may not reflect most recent legislation, practice, or application to your circumstances. The Cyber Resilience Centre for Wales provides affordable services and Trusted Partners if you need specific support. For specific questions please contact us.

The Cyber Resilience Centre for Wales does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information or materials published on this document. The Cyber Resilience Centre for Wales is not responsible for the content of external internet sites that link to this site or which are linked from it.

bottom of page