top of page

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer Aelodau o'r Bwrdd ac Aelodau o'r Grŵp Cynghori ar gyfer

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer Aelodau o'r Bwrdd ac Aelodau o'r Grŵp Cynghori ar gyfer.

Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru, sydd megis dechrau, yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ymuno â'r Bwrdd a'r Grŵp Cynghori.

Rydym yn chwilio am gynrychiolaeth gan amrywiaeth o bobl ym mhob maes o ddiwydiant, lleoliadau a chylchoedd gwaith mewn busnesau, y trydydd sector a'r sector cyhoeddus sydd â swyddfeydd yng Nghymru ar gyfer y canlynol:


Bwrdd y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru

Y dull o lywodraethu ein sefydliad. Ystyrir yr unigolion sy'n aelodau o'r bwrdd fel ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am gynnal trosolwg o weithgareddau'r sefydliad ac sy'n llywio'r sefydliad tuag at ddyfodol cynaliadwy drwy ddefnyddio dulliau llywodraethu cadarn, moesol a chyfreithiol yn ogystal â sicrhau bod ganddo ddigon o adnoddau er mwyn sicrhau bod y busnes yn sefydlog drwy gael polisïau rheoli ariannol cadarn.

Caiff atebolrwydd aelodau'r Bwrdd ei gwmpasu o dan atebolrwydd y Cyfarwyddwyr a'r Swyddogion sy'n briodol ar gyfer y cwmni cyfyngedig, nid er elw, hwn.

Caiff y penodiadau i'r bwrdd ar gyfer y flwyddyn gyntaf eu gwneud drwy wahoddiad, er mwyn cwmpasu ystod o fuddiannau busnes a sectorau a fydd yn cefnogi ac yn helpu gyda'r broses o gyflawni amcanion y Ganolfan. Ni chaiff aelodau'r Bwrdd gydnabyddiaeth ariannol a byddant yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd.


Y Grŵp Cynghori

Mae ein Grŵp Cynghori yn sicrhau perthnasedd ac argymhellion ar gyfer datblygu ein gwasanaethau a'n buddiannau i'n holl aelodau, i fusnesau lleol a sefydliadau trydydd sector.


Caiff cyfres o ddigwyddiadau darganfod eu trefnu'n fuan a chewch eich gwahodd i gyfarfod â'r tîm a dysgu mwy.Comments


The contents of this website are provided for general information only and are not intended to replace specific professional advice relevant to your situation. The intention of The Cyber Resilience Centre for Wales is to encourage cyber resilience by raising issues and disseminating information on the experiences and initiatives of others. Articles on the website cannot by their nature be comprehensive and may not reflect most recent legislation, practice, or application to your circumstances. The Cyber Resilience Centre for Wales provides affordable services and Trusted Partners if you need specific support. For specific questions please contact us.

The Cyber Resilience Centre for Wales does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information or materials published on this document. The Cyber Resilience Centre for Wales is not responsible for the content of external internet sites that link to this site or which are linked from it.

bottom of page