top of page

Gwahodd Ardystwyr Cyber Essential i gyfarfod â'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru
Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn rhan o'r rhwydwaith o Ganolfannau Seibergadernid a arweinir gan yr Heddlu a gaiff eu darparu'n genedlaethol. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth ag ardystwyr Cyber Essentials a gymeradwywyd gan IASME.

Safon sylfaenol a argymhellir gan y llywodraeth yw Cyber Essentials, a'i nod yw eich helpu i ddiogelu rhag y bygythiadau seiber mwyaf cyffredin a dangos eich ymrwymiad i seiberddiogelwch os ydych yn rhan o'r gadwyn gyflenwi.


Gall ardystwyr sydd wedi'u cymeradwyo gan IASME gofrestru ag ECRC fel Partneriaid Dibynadwy, sy'n ei gwneud hi'n haws i fusnesau lleol a sefydliadau yn y trydydd sector ddod o hyd i gyflenwr sydd â'r cymwysterau cywir.

Mae'r Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru yn gwahodd pob ardystiwr yng Nghymru sydd wedi'i gymeradwyo gan IASME i ddod at ei gilydd er mwyn trafod y gwaith o ddatblygu a lansio Partneriaid Dibynadwy gyda'r ganolfan dros yr wythnosau sydd i ddod.


Cysylltwch â ni i gael manylion os hoffech gymryd rhan.Comments


The contents of this website are provided for general information only and are not intended to replace specific professional advice relevant to your situation. The intention of The Cyber Resilience Centre for Wales is to encourage cyber resilience by raising issues and disseminating information on the experiences and initiatives of others. Articles on the website cannot by their nature be comprehensive and may not reflect most recent legislation, practice, or application to your circumstances. The Cyber Resilience Centre for Wales provides affordable services and Trusted Partners if you need specific support. For specific questions please contact us.

The Cyber Resilience Centre for Wales does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information or materials published on this document. The Cyber Resilience Centre for Wales is not responsible for the content of external internet sites that link to this site or which are linked from it.

bottom of page