top of page
Castle Image.png

Canllawiau

Mae gan y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru ystod o ganllawiau i'ch gwneud yn fwy seibergadarn. Edrychwch ar ein hystod o ganllawiau isod, a gasglwyd gan arbenigwyr a phartneriaid yn y diwydiant.

Action-Fraud-web.jpg

Rhoi Gwybod am Seiberdroseddu

Os ydych yn credu eich bod wedi bod yn darged seiberdrosedd, mae angen i chi wybod sut i roi gwybod amdani.  Gallwch roi gwybod am dwyll, ymgais i dwyllo a seiberdroseddu i’r gwasanaeth rhoi gwybod am dwyll cenedlaethol, Action Fraud, a chael rhif cyfeirnod trosedd yr heddlu ganddo.

NCSC.png

Canllawiau NCSC

Mae gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) gyfres o ganllawiau ar draws ystod o bynciau gan gynnwys cyfrineiriau, gwe-rwydo, clytio, cyfrifiadura cwmwl, ymateb ac adferiad i helpu'ch busnes i gadw'n seiber-wydn.

CRC Wales Little Book of Cyber Scams.png

Llyfr Bach Sgamiau Seiber

Mae Canolfan Seiber-Gwydnwch Cymru yn cyflwyno’r Llyfr Bach o Sgamiau Seiber newydd, llyfryn pwrpasol sy’n amlygu’r sgamiau seiber diweddaraf ac yn amlinellu’r technegau y bydd troseddwyr yn eu defnyddio i geisio dwyn oddi wrthych a’ch ecsbloetio.

how to close the digital door on cyber crime

Fideos Defnyddiol

Gall busnesau helpu i wneud eu sefydliadau’n fwy diogel rhag troseddwyr seiber trwy ddilyn canllawiau syml, hawdd eu dilyn, felly i’ch helpu chi rydym wedi creu a choladu cyfres o fideos.

WFF logo.jpg

Canllawiau Fforwm Twyll Cymru

Mae Fforwm Twyll Cymru (WFF) yn gwmni di-elw sy’n ceisio helpu i atal twyll yng Nghymru drwy godi ymwybyddiaeth yn y sector cyhoeddus a phreifat ac ymhlith unigolion.

LBoBS.jpg

Llyfr Bach Sgamiau Mawr

Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian
Mae 'Llyfr Bach Sgamiau Mawr' yn arf atal twyll gwerthfawr, sy'n amlygu'r twyll mwyaf cyffredin sy'n dal dioddefwyr yn rheolaidd ledled y wlad bob dydd.

LBoPS.jpg

Llyfryn Bach o Sgamiau Ffôn

Dywed y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol fod bron i draean o'r holl dwyll yn cael ei gyflawni dros y ffôn. Dysgwch beth yw arwyddion rhybudd sgam ffôn gyda’r canllaw hwn i Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian.

ABI logo.jpg

Llyfryn Bach o Sgamiau Ffôn

Dywed y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol fod bron i draean o'r holl dwyll yn cael ei gyflawni dros y ffôn. Dysgwch beth yw arwyddion rhybudd sgam ffôn gyda’r canllaw hwn i Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian.

Screenshot 2024-04-25 081012.png

Llyfryn Bach o Sgamiau Ffôn

Dywed y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol fod bron i draean o'r holl dwyll yn cael ei gyflawni dros y ffôn. Dysgwch beth yw arwyddion rhybudd sgam ffôn gyda’r canllaw hwn i Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian.

STF.jpg

Llyfryn Bach o Sgamiau Ffôn

Dywed y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol fod bron i draean o'r holl dwyll yn cael ei gyflawni dros y ffôn. Dysgwch beth yw arwyddion rhybudd sgam ffôn gyda’r canllaw hwn i Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian.

bottom of page